Panic Door

เป็นการออกแบบที่ผสมผสานระหว่างประตูบานเลื่อนและบานสวิง รูปแบบการใช้งานโดยปรกติเหมือนบานเลื่อนทั่วไป แต่ในกรณีฉุกเฉินสามารถผลักบานเลื่อนและฟิกส์ให้สวิงออกได้ เหมาะสำหรับอาคารที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่น เช่น ห้างสรรพสินค้า อาคารผู้โดยสาร โรงภาพยนตร์ ฯลฯ

Panic Door PN-12

บาน บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) 120 กก x 1 บาน 100 กก x 2 บาน
ระบบควบคุมการทำงาน ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 36 V.
ระบบขับเคลื่อน สายพานแบบ Timing
ความเร็วในการเปิด 20-65 ซม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 20-55 ซม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0.5-30 วินาที (ปรับได้)
ความสามารถในการเปิดกว้าง คนเข้า-ออกน้อยเปิด 45% 55% 65% คนเข้า-ออกมาก เปิด 100%
ระบบการรักษาความปลอดภัย เมื่อชนสิ่งกีดขวางจะถอยกลับอัตโนมัติไม่ว่าขณะเปิดหรือปิด
แรงเปิดปิดด้วยมือ บานเลื่อนน้อยกว่า 3 kgf, บานสวิง 10~15 kgf
เมื่อไฟดับ เปิด ปิด แบบ MANUAL