About Us

บริษัท แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด

ภารกิจของเรา

พัฒนาบุคลากรของเราให้มีความสามารถและพลังจูงใจ

  • โดยการกระตุ้นจริยธรรม ส่วนบุคคลให้ดีเด่น
  • โดยการสนับสนุนการใช้ความคิดที่สร้างสรรค์และการทำงานเป็นกลุ่ม
  • โดยการเพิ่มความชำนาญทางการงานและจิตสำนึกแห่งการบริการ
  • โดยการให้ผลตอบแทนด้วยการดูทัศนคติการปฏิบัติงาน และผลงาน

ส่งเสริมการเติบโตของธุรกิจอย่างมั่นคง

  • โดยการหาทางเพิ่มคุณภาพและลดต้นทุนตลอดเวลา
  • โดยดำเนินการวิจัยและพัฒนาเพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่า
  • โดยการนำความชำนาญของเราไปขยายสู่ตลาดใหม่

เพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าอย่างถาวร

  • โดยเน้นให้ตระหนักถึงความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า
  • โดยสร้างความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นด้วยการบริการที่เชื่อถือได้
  • โดยไม่ให้การประกอบการของเรากระทบชุมชนและสภาพแวดล้อม

วิสัยทัศน์ของเรา

เรามุ่งเป็นผู้นำเสนอระดับโลกซึ่งผลิตภัณฑ์ดีเด่นและเทคโนโลยีทันสมัย เพื่อสนองตลาดที่เลือกไว้ “EVER BETTER” เพื่อให้วิสัยทัศน์ของเราเป็นจริงเราจะพัฒนาตนเอง ผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา ให้ดียิ่งขึ้นอย่างสม่ำเสมอ

ประวัติความเป็นมาของบริษัท

2517
ก่อตั้งห้างหุ้นส่วนจำกัด แอ็คมี่ อินเตอร์เนชั่นแนล ธุรกิจหลักคือ ส่งออกผลิตภัณฑ์ยางสำเร็จรูปสู่ยุโรปสหรัฐและออสเตรเลีย
2519
เริ่มผลิต/ส่งออกเครื่องนุ่งห่ม
2522
ทำการตลาดเคมีพิเศษเหล็กกล้าผสมและลวดเชื่อมพิเศษสำหรับอุตสาหกรรมโดยตั้งหน่วยธุรกิจพอกผิวแข็ง
2525
เริ่มส่งเสริมผงโลหะจากสวีเดนเพื่อการพ่นพอก
2527
ผลิต/ส่งออกเครื่องหนัง
2528
ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ ประตูอัตโนมัติ โดยความร่วมมือจาก AOKI & CO. ญี่ปุ่น
2529
ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ เทคโนโลยีเซรามิค โดยการแนะนำเตาเผาบุด้วยเซรามิคไฟเบอร์จากออสเตรเลีย
2531
ส่งเสริมผงโลหะเพื่ออัดขึ้นรูปจาก Hoganas AB สวีเดน
2533
ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ เทคโนโลยีการหล่อ ด้วยความร่วมมือจาก Chemetall GmbH เยอรมัน
2535
เริ่มงานบริการพอกผิวแข็งเพื่อตอบสนองอุตสาหกรรมเคมี แก้ว เยื่อกระดาษโลหะและน้ำตาล
2536
ก่อตั้งหน่วยธุรกิจ ผลิตภัณฑ์พิเศษทางอุตสาหกรรม โดยมีสินค้าพิเศษจากยุโรป สหรัฐ และญี่ปุ่น
2537
ก่อตั้งบริษัท แอ็คมี่ สเปเชียลตี้ เคมีคอล จำกัด เพื่อผลิตวัสดุทนไฟ และเคมีพิเศษสำหรับ อุตสาหกรรมหล่อโลหะ และการซ่อมบำรุงทางอุตสาหกรรม
2543
สร้างประตูหมุนอัตโนมัติที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย โดยจัดส่งให้โรงแรม รอยัลออคิดเชอราตอน
2546
สร้างเตาเผาเซรามิคที่เผาได้เร็วที่สุดในประเทศไทย สำหรับเตาแบบชัตเตอร์