Cửa Panic

Là sự kết hợp giữa cửa trượt tự động và cửa xoay. Sử dụng bình thường như cửa trượt tự động, nhưng trong trường hợp khẩn cấp có thể đẩy cửa và điều chỉnh cho cửa mở ra được. Phù hợp với những tòa nhà có mật độ người đông như siêu thị, trung tâm vận chuyển hàng khách, bệnh viện…

Panic Door PN-12

Cửa Cửa trượt đơn Cửa trượt đôi
Trọng lượng 120 kg x 1 cánh 100 kg x 2 cánh
Hệ thống kiểm soát 8-bit microprocessor
Motor DC Brushless 36 V.
Hệ thống trượt Dây đai Timing
Tốc độ mở 20-65 cm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 20-55 cm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0.5-30 s (điều chỉnh được)
Khả năng giữ Người ra-vào ít mở 45% 55% 65 %; người ra-vào nhiều mở 100%
Hệ thống an toàn Khi gặp vật cản trở sẽ tự động lùi lại dù đang mở hay đóng
Lực đóng mở bằng tay Cửa trượt nhỏ hơn 3 kgf, cửa xoay 10~15 kgf
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay