Telescopic Door (ประตูสไลด์ซ้อน)

ได้พัฒนาขึ้นให้ได้พื้นที่ใช้งานมาก ในกรณีพื้นที่ด้านข้างไม่พอสำหรับการเปิด – ปิด ประตูด้วยแบบเลื่อนธรรมดา   อีกทั้งไม่สะดวกที่จะใช้บานสวิง เราสามารถแบ่งบานประตูแคบลงเลื่อนมาซ้อนกัน ก็จะได้ทางเข้าที่กว้างขึ้น

Telescopic TC-12D

บาน บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) 65-75 กก x 2 บาน 65-75 กก x 4 บาน
ความยาวราง, ฝาครอบ 6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ)
ระบบควบคุมการทำงาน ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 36 V.
ระบบขับเคลื่อน สายพานแบบ Timing
ความเร็วในการเปิด 20-65 ซม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 20-55 ซม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0.5-30 วินาที (ปรับได้)
ความสามารถในการเปิดกว้าง คนเข้า-ออกน้อยเปิด 45% 55% 65% คนเข้า-ออกมาก เปิด 100%
ระบบการรักษาความปลอดภัย Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
แรงเปิดปิดด้วยมือ น้อยกว่า 3 kgf
เมื่อไฟดับ เปิด ปิด แบบ MANUAL