Sliding Door (ประตูบานเลื่อน)

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติ เป็นระบบที่ได้ความนิยมมากที่สุด  บานจะเคลื่อนไปตามแนวผนังให้ความสะดวกต่อผู้ใช้งาน ดูแลรักษาง่าย มีระบบความปลอดภัยหลายรูปแบบ มี 3 รุ่นให้เลือกเพื่อความเหมาะสมกับงาน

Deluxe Door DN-12

บาน บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) 150 กก x 1 บาน 120 กก x 2 บาน
ความยาวราง, ฝาครอบ 6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ)
ระบบควบคุมการทำงาน ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 36 V.
ระบบขับเคลื่อน สายพานแบบ Timing
ความเร็วในการเปิด 20-65 ซม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 20-55 ซม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0.5-30 วินาที (ปรับได้)
ความสามารถในการเปิดกว้าง คนเข้า-ออกน้อยเปิด 45% 55% 65 % คนเข้า-ออกมาก เปิด 100%
ระบบการรักษาความปลอดภัย Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
แรงเปิดปิดด้วยมือ น้อยกว่า 3 kgf
เมื่อไฟดับ เปิด ปิด แบบ MANUAL

Standard Door E-8

บาน บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) 150 กก x 1 บาน 120 กก x 2 บาน
ความยาวราง,ฝาครอบ 6.0 เมตร (ไม่มีรอยต่อ)
ระบบควบคุมการทำงาน ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless 24 V.
ระบบขับเคลื่อน Motor/Gear and Timing Belt
ความเร็วในการเปิด 0-500 มม../วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 0-500 มม../วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0-9 วินาที (ปรับได้)
ระบบการรักษาความปลอดภัย Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
แรงเปิดปิดด้วยมือ < 120 N
เมื่อไฟดับ เปิด ปิด แบบ MANUAL

Heavy Duty Door H-10

บาน บานเลื่อนเดี่ยว บานเลื่อนคู่
น้ำหนักบานประตู (kg per leaf) 220 กก x 1 บาน 200 กก x 2 บาน
ระบบควบคุมการทำงาน ไมโครโปรเซสเซอร์ 8 บิท
มอเตอร์ DC Brushless
ระบบขับเคลื่อน Motor/Gear and Timing Belt
ความเร็วในการเปิด 100- 500 มม./วินาที (ปรับได้)
ความเร็วในการปิด 100- 500 มม./วินาที (ปรับได้)
ระยะเวลาเปิดค้าง 0-9 วินาที (ปรับได้)
ระบบการรักษาความปลอดภัย Safety Beam(ลำแสงระหว่างเสาประตู) จะรับสัญญาณสั่งการไม่ให้ระบบ ขับเคลื่อนปิดบานประตูมาชนสิ่งกีดขวาง
เมื่อไฟดับ เปิด ปิด แบบ MANUAL