Cửa trượt

Cửa trượt tự động là hệ thống đang được ưa chuộng nhất, cửa sẽ trượt theo vách tường tạo sự thuận tiện cho người sử dụng, dễ trông coi, có nhiều hệ thống an toàn, có 3 dòng sản phẩm để lựa chọn như sau

Deluxe Door DN-12

Cửa Cửa trượt đơn Cửa trượt đôi
Trọng lượng 150 kg x 1 cửa 120 kg x 2 cửa
Độ dài đường ray 6.0 m (không có vết nối)
Độ dài đường ray 6.0 m (không có vết nối)
Hệ thống kiểm soát 8-bit microprocessor
Motor DC Brushless 36 V
Hệ thống trượt Dây đai Timing
Tốc độ mở 20-65 cm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 20-55 cm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0.5-30 s (điều chỉnh được)
Khả năng giữ Người ra-vào ít mở 45% 55% 65 %; người ra-vào nhiều mở 100%
Hệ thống an toàn Safety Beam: sẽ nhận tín hiệu cho hệ thống không đóng cửa khi có vật gì mắc kẹt trong cửa
Lực đóng mở bằng tay Nhỏ hơn 3 kgf
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay

Standard Door E-8

Cửa Cửa trượt đơn Cửa trượt đôi
Trọng lượng 150 kg x 1 cửa 120 kg x 2 cửa
Độ dài đường ray 6.0 m (không có vết nối)
Hệ thống kiểm soát 3 meters
Controller 8-bit microprocessor
Motor DC Brushless 24 V
Hệ thống trượt Motor Gear and Timing Belt
Tốc độ mở 0-500 mm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 0-500 mm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0-9 s (điều chỉnh được)
Hệ thống an toàn Safety Beam: sẽ nhận tín hiệu cho hệ thống không đóng cửa khi có vật gì mắc kẹt trong cửa
Lực đóng mở bằng tay < 120 N
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay

Heavy Duty Door H-10

Cửa Cửa trượt đơn Cửa trượt đôi
Trọng lượng 220 kg x 1 cửa 200 kg x 2 cửa
Hệ thống kiểm soát 8-bit microprocessor
Motor DC Brushless
Hệ thống trượt Motor/Gear and Timing Belt
Tốc độ mở 100- 500 mm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 100- 500 mm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0-9s (điều chỉnh được)
Hệ thống an toàn Safety Beam: sẽ nhận tín hiệu cho hệ thống không đóng cửa khi có vật gì mắc kẹt trong cửa
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay