Semi Automatic Sliding Door (ประตูบานเลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ)

ประตูบานเลื่อนแบบกึ่งอัตโนมัติ เป็นการเปิดด้วยมือ ที่ใช้แรงในการเปิดน้อยมาก ปิดโดยอัตโนมัติไม่ใช้ไฟฟ้า ใช้ได้กับทั้งบานประตูแบบบานเปลือยและบานมีกรอบ

Semi Automatic Sliding Door SA-15-N

ระบบดึง/รั้งบาน COIL SPRING
ระบบเบรค PNEUMATIC
ราง อลูมิเนียม
ระบบรับบาน HANGER พร้อมลูกล้อ
น้ำหนักสูงสุดของบาน 80 กก.
บานกว้าง 500-1500
ทิศทางเปิด ซ้ายหรือขวา
แรงการเปิด < 10 N/1.02 KG-F