Automatic Round Door (ประตูบานเลื่อนโค้ง)

จากความคิดสร้างสรรค์และจินตนาการจากทีมงานวิจัยและพัฒนาระบบประตูโดยตรง การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะที่เหมาะสมกับรูปตัวอาคารท่านสามารถเลือกแบบบานประตูที่มีรูปทรงโค้งทำให้เกิดความสวยงามหรูหรา สร้างความประทับใจให้กับผู้มาเยือนได้เป็นอย่างดี

Automatic Round Door RD-24

เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2200-3000 มม
ความสูงของเพดาน 2200-2700 มม. >80 kgs
น้ำหนักบานประตู >80 กก/บาน(ประมาณ)
จำนวนบานประตู เต็มวงกลม = 4 บาน, ครึ่งวงกลม = 2 บาน
ความเร็วในการเปิด 200-650 มม./วินาที
ความเร็วในการปิด 200-550 มม./วินาที
ระบบขับเคลื่อน DC Brushless Motor 36 V.