ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (HERMETIC SLIDING DOOR)

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (HERMETIC SLIDING DOOR) เหมาะสำหรับห้องที่ต้องการควบคุมความสะอาด มีระบบซีลยางพิเศษกันอากาศเข้าออกตามขอบทุกด้าน เพื่อรักษาความเย็นและความสะอาดภายในห้อง เหมาะกับห้องเก็บอาหาร ห้องเก็บรักษายา หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมไม่ให้สิ่งสกปรกจากด้านนอกมาทำลาย มีระบบความปลอดภัยครบครัน รวมทั้งระบบคลายล็อคจากภายในเพื่อป้องกันคนติดค้าง

ประตูบานเลื่อนอัตโนมัติชนิดปิดแน่น (HERMETIC SLIDING DOOR)

รายละเอียดของวัสดุ/อุปกรณ์
บานประตู บานประตูบานทึบหน้าบานปิดผิว HI PRESSURE LAMINATED (HPL) 4.0 mm. ภายในเป็นฉนวน POLYURETHANE FOAM GRADE Insulated Glass 350×350 mm. with Clear Glass 6 mm. ยึดกับผนัง 3 ด้าน ติดยางโดยรอบ
ระบบราง อลูมิเนียมขึ้นรูป มีลูกล้อทําจากโพลีเมอร์ 2 ชุด ต่อ ประตู หนึ่งบาน ระบบรางมีกลไกทําให้ บานประตูตก 45 องศา และจังหวะปิดบานประตูอัดเข้าทําให้ประตูปิดแน่น กรณีที่ชุดควบคุมการเปิด-ปิดประตูขัดข้อง หรือไฟฟ้าดับสามารถเปิด-ปิดประตูด้วยมือได้ รางรับน้ำหนักได้ 200 กก.
อุปกรณ์ประกอบ สวิชเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัส (CLEAN SCAN)
การรับประกัน รับประกันการใช้งานไม่ต่ํากว่า 1 ปี
มาตรฐาน ระบบทั้งหมดผ่านเกณฑ์มาตรฐานตาม ISO9001:2015, Class 5 UNI EN 12426 (2001) and UNI EN 12427 (2002)