สกรูป้อนวัสดุ

สร้างเนื้อที่สึกหรอ แล้วพอกด้วยโลหะผสมของโคบอลท์ Cobalt alloys (Stellite) หรือทังสเตนคาร์ไบด์ (WC) โดยการเชื่อมด้วยPlasma Transferred-Arc Welding (PTA) หรือ High Velosity Oxy-Fuel (HVOF) เพื่อทนการสึกหรอที่สูงกว่าที่อุณหภูมิสูง