Cửa xoay tự động

Trong các tòa nhà có diện tích giới hạn, không thể lắp đặt cửa trượt được thì nên chọn cửa xoay tự động. Có thể lựa chọn cửa xoay đơn hoặc kép tùy theo nhu cầu. Có 3 dòng để lựa chọn

Swing Door SW-12

Cửa Cửa xoay đơn Cửa xoay đôi
Trọng lượng 100 kg x 1 cánh 80 kg x 2 cánh
Tốc độ mở 20-65 cm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 20-55 cm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0.5-12 s (điều chỉnh được))
Hệ thống an toàn Khi gặp vật cản trở sẽ tự động lùi lại dù đang mở hay đóng
Lực đóng mở bằng tay Nhỏ hơn 3 kgf
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay

Swing Door SW-18

Cửa Cửa xoay đơn Cửa xoay đôi
Trọng lượng 60 kg x 1 cánh 60 kg x 2 cánh
Tốc độ mở 30-60 cm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 30-60 cm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0-60 s (điều chỉnh được)
Hệ thống an toàn Khi gặp vật cản trở sẽ tự động lùi lại dù đang mở hay đóng
Manual Operation Force Xoay được cả trái lẫn phải
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay

Swing Door SW-19

Cửa Cửa xoay đơn Cửa xoay đôi
Trọng lượng 60kg x 1 cánh 60 kg x 2 cánh
Tốc độ mở 25-70 cm/s (điều chỉnh được)
Tốc độ đóng 25-70 cm/s (điều chỉnh được)
Thời gian giữ 0-60s (điều chỉnh được)
Hệ thống an toàn Khi gặp vật cản trở sẽ tự động lùi lại dù đang mở hay đóng
Manual Operation Force Xoay được cả trái lẫn phải
Khi cúp điện Mở đóng bằng tay