Cửa xoay tròn tự động

Nhằm tăng thêm tính chất sang trọng và ấn tượng cho tòa nhà đối với khách đến thăm, sẵn sàng với các công cụ đặc biệt về hệ thống an toàn như: hệ thống xoay chậm cho người tàn tật, người già và hệ thống gấp nếp trong trường hợp khẩn cấp nhằm tăng khoảng trống vào-ra…

Automatic Revolving Door RV-22

Đường kính 2200-4800 mm
Chiều cao 2200-2700 mm >80 kgs
Chiều cao Từ 940 mm trở lên
Trọng lượng >80 กก/บาน(ประมาณ
Số cánh cửa 3 cánh dành cho Æ < 2400 mm hoặc 4 cánh dành cho Æ > 2400 mm
Cover Thép không rỉ, nhôm, vàng thau hoặc đồng
Tốc độ quay 0.5 HP,3 PHASES,220 V/380 V.
Motor 0.5 HP,3 PHASES,220 V/380 V.
Hệ thống hoạt động PROGRAMBLE LOGIC CONTROLLER
Hệ thống ánh sáng Đèn DOWNLIGHT

Manual Revolving Door MR-22

Đường kính 2200-4800 mm
Chiều cao 2200-2700 mm >80 kgs
Chiều cao Từ 940 mm trở lên
Trọng lượng > 60 kg/cánh
Số cánh cửa 2-3 cánh dành cho Æ < 2400 mm hoặc 4 cánh dành cho Æ > 2400
Cover Thép không rỉ, nhôm, vàng thau hoặc đồng
Hệ thống ánh sáng Đèn DOWNLIGHT