Automatic Cold Room Door Systems (ประตูห้องเย็น)

ประตูอัตโนมัติบานเลื่อนสำหรับห้องเย็นรวมถึงห้องที่ต้องการควบคุมความสะอาด มีระบบซีลยางพิเศษกันอากาศเข้าออกตามขอบทุกด้าน เพื่อรักษาความเย็นและความสะอาดภายในห้อง เหมาะกับห้องเก็บอาหาร ห้องเก็บรักษายา หรือผลิตภัณฑ์ที่ต้องควบคุมไม่ให้สิ่งสกปรกจากด้านนอกมาทำลาย มีระบบความปลอดภัยครบครัน รวมทั้งระบบคลายล็อคจากภายในเพื่อป้องกันคนติดค้าง

Automatic Cold Room Door Systems CS-250

น้ำหนักบานประตู 250 กก./บาน
ความเร็วในการเปิด 2-4 วินาที/เมตร
ความเร็วในการปิด 2-4 วินาที/เมตร
ระยะเวลาเปิดค้าง 5-60 วินาที
ระบบควบคุม PROGRAMMABLE LOGIC CONTROLLER
ระบบขับเคลื่อน MOTOR 0.5 – 1 HP 220/380 VAC
ระบบความปลอดภัย Safety Beam & Photocell